بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

عنوان تحقیق: بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزانفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۸
شرح مختصر:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان (دختر و پسر)دوم و سوم پایه متوسطه شهر فیروزآباد صورت پذیرفت .
بدین منظور فرضیه های زیر مطرح گردیدند :
۱- بین عزت نفس با پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد .
۲- بین عزت نفس با پرخاشگیری در پسران رابطه معکوس وجود دارد .
۳- بین عزت نفس و پرخاشگری در دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد…